تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب اله - خیابان قاسمی - پلاک 61 - مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف - طبقه دوم - واحد 6/18

فکس: 66008603-021

ایمیل:  info@microsterile.ir

تلفن همراه:  4062065-0902

تلفن:  66008603-021  77446907-021

تماس با ما